Władze

Zarząd


Jan Poświata

 Prezes Zarządu

Czesław Sypek

Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

Rada Nadzorcza


Beata Zawiszowska

Przewodnicząca
Rady Nadzorczej

Bartosz Bielak

Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej

Jakub Dzierzęga

Członek
Rady Nadzorczej 

Prokurenci


Leszek Matuszek

Rafał Basista

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63