Władze

Zarząd


Paweł Maksym

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Marcin Mieszczak

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych

Mirosław Ogonowski

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Ekonomicznych

Rada Nadzorcza


Beata Zawiszowska

Przewodnicząca
Rady Nadzorczej

Bartosz Bielak

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Aleksandra Siwek

Sekretarz Rady Nadzorczej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63