Historia

1945

Powołanie przez Pełnomocnika Rządu przedsiębiorstwa w Bytomiu pod nazwą Budowa Szybów i Roboty Górnicze oraz włączenie w skład Zjednoczenia Przedsiębiorstw Wiertniczo-Górnicych w Katowiach.

1956

Wejście na rynki zagraniczne, pierwszy kontrakt w Chinach.

1995

Przekształcenie Przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa. Przekazanie akcji pracownikom (15 proc. ) i Narodowowym Funduszom Inwestycyjnym ( 60 proc ). Pozostawienie Skarbowi Państwa ( 2v5 proc. ) akcji.

2003

Przeprowadzenie programu restrukturyzacyjnego w tym: - umorzenie zobowiązań publicznoprawnych na podstawie Ustawy z 30 sierpnia 2002r. ,,O restrukteryzacji niektórych należnosci publicznoprawnych od przedsiębiorców”; - przeniesienie na rzecz Gminy Bytom praw majątkowych do nieruchomości w ramach kompensaty zobowiązań budżetowych na podstawie art. 66 Ustawy z 29 sierpnia 1997 t. ,,Ordynacja podatkowa”; - restruktaryzacja zobowiązań wobez dostawców materiałów i sług na podstawie Ustawy z 24 października 1934r. ,,Prawo o postępowaniu układowym”.

2004

Nabycie 15 września 2004r. przez KOPEX SA od Narodowego Funduszu Inwestycyjnego JUPITER 59 proc. akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA.

2008

Przemianowienie Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A na KOPEX-Przedsiębiorstwo Budowy Szybów Spółka Akcyjna. Utworzenie Oddziału Kopex - PBSz w Lubinie, rozpoczęcie realizacji kontraktu w KGHM Lubin.

2009

Rozpoczęcie głębienia Szybu ,, 1 Bzie” dla Jastrzębskiej spółki Węglowej. Pierwsze takie zadanie w polskim górnictwie węglakamiennego od lat 20.

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63