Forma prawna

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów Spółka Akcyjna

  

NIP: 626 000 56 41

REGON: 272429761

KRS: 0000057345

– Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 13.709.808,00 PLN wpłacony w całości  

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63