Certyfikaty

Dla poprawy jakości, oddziaływania na środowisko, przestrzegania zasad BHP i poprawy organizacji pracy został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością według normy EN-ISO 9001, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według PN-N-18001 oraz Środowiskowy według EN-ISO 14001 obejmujący swym zakresem usługi projektowe i wykonawcze budownictwa górniczego i podziemnego, budownictwa przemysłowego i ogólnego oraz produkcję konstrukcji metalowych.

Stale doskonalony i rozwijany Zintegrowany System Zarządzania jest poddawany cyklicznemu badaniu i ocenie przez niezależne jednostki certyfikujące.

Od 1992 roku spółka PBSz otrzymuje Świadectwa Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach uprawniające do prowadzenia prac spawalniczych zgodnie z normą PN-M- 69008, a od 2001 roku także z normą PN-B-06200. W 2009 roku spółka uzyskała certyfikat zgodności na produkcję kotew wklejanych typu PBSz – KSW18.

 

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63